Contact

Sparrenweg 11 B-2275 Wechelderzande (Lille) België

Enkel op afspraak.

📞+32 494 06 98 04 (Rita Vaes)
✉️ info@tamashī-wellness.be

Ondernemingsnummer: BE0672.978.377

KREDBEBB BE55 7350 4600 3044


Vraag naar onze Tamashi wellness cadeaubon

Naam *
Naam
Neem contact op met ons *
Waarvoor wil u ons contacteren?

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van tamashi-wellness.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tamashī Wellness. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Tamashī Wellness is niet aansprakelijk voor enig verhaal op resultaten voor, tijdens en na de behandeling. Patiënten met een pacemaker of epileptische aanvallen of diabetes of allergieën, dienen dit uitdrukkelijk op voorhand aan te geven.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tamashī Wellness is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tamashī Wellness. Voor de prijzen die op onze site staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tamashī Wellness te mogen claimen of te veronderstellen. Tamashī Wellness streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Tamashī Wellness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Tevens zullen wij ten alle tijden vrijwaren dat uw privacy niet zal worden geschonden en alle dossiers zullen in vertrouwen worden beheerd en behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Tamashī Wellness. U dient zich ervan bewust te zijn dat Tamashī Wellness niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Tamashī Wellness respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Tamashī Wellness of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Mocht de disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van tamashī wellness op deze pagina.